Xelevia 100 mg 28 TabletXelevia Fiyatэ

Xelevia 100 mg 28 Tablet, ilaз fiyatэ: Tьrkiye Cumhuriyeti Saрlэk Bakanlэрэ’na baрlэ ЭEGM (TЭTCK) tarafэndan 4 Mart 2016 tarihi itibariyle aзэklanan KDV dahil satэю fiyatэ 86.41 TL dir.

Оглавление:

Bilim Эlaз firmasэ tarafэndan satэюa sunulan2056 barkod numaralэ bu ilaз Orijinal/Jenerik sэnэflandэrmasэnda Orijinal ilaз sэnэfэndadэr.

Xelevia 100 mg 28 Tablet Etkin Maddesi

Sitagliptin Fosfat Monohidrat

Xelevia 100 mg 28 Tablet Эlacэnэn Kategorisi

Sindirim Sistemi ve Metabolizma — Diyabet (Юeker Hastalэрэ) Эlaзlarэ — Oral Antidiyabetik Эlaзlar — Dipeptidil peptidaz 4 (DPP-4) inhibitцrleri — Sitagliptin Fosfat Monohidrat

Xelevia 100 mg 28 Tablet Uyarэlar

ilaз tr uyarэsэ: Hiзbir ilacэ doktorunuza ya da eczacэnэza danэюmadan kullanmayэnэz. Unutmayэnэz ki, internet sitelerinde ilaзlar hakkэnda verilen bilgiler, bir uzmanэn sizi muayene ederek vereceрi reзetenin yerini tutmaz. Bu sayfada Xelevia kullananlar veya diрer kiюiler ilaз hakkэnda yorum yapamaz.Источник: http://www.ilactr.com/ilac/xelevia.html

XELEVIA 100 MG 28 FILM KAPLI TABLET

ETKEN MADDE: XELEVIA 100 MG 28 FILM KAPLI TABLET hekimler için

Oral antidiyabetik. Yetişkinde günde 1 tablet. Gebelik kategorisi C. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

YAN ETKİLERİ

bulantı, abdominal sıkıntı, hipoglisemi, periferik ödem.Kısıtlamalar UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.38 – Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri (1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, alfa glukozidaz inhibitörleri ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. (2) Repaglinid (kombinasyonları dahil), nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (3) Analog insülinler, pioglitazon, pioglitazonun oral kombinasyonları veya pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin), DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları ve sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir. Saksagliptini tek başına içeren 2,5 mg’lık formları yalnızca Kronik Böbrek Yetmezliği hastalarında ve günlük en fazla 2,5 mg dozunda kullanılabilir. (5) Eksenatid; vücut kitle indeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2’nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan Tip 2 diyabet hastalarında; a) Metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda kombinasyon şeklinde, b) Metformin ve/veya pioglitazon ile kombine ya da tek başına bazal insülin ile yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda bazal insüline ek olarak kullanılabilir. c) Bu fıkradaki kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir.Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler ve/veya pioglitazon ve/veya bazal insülin için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenir. Söz konusu raporlara dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz.

Источник: http://www.cevapsepeti.com/xelevia-100-mg-28-film-kapli-tablet/

XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Sitagliptin’dir. XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker hastalığı (Tip 2 diyabet ) bulunan hastalarda vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olur. Vücuttaki kan şekerini dengelemek için pankreas tarafından insülin adı verilen bir hormon üretilir. Şeker hastalığı olan kişilerde pankreas yeterli insülini üretmiyor veya hiç üretmiyordur ya da vücut üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Yeterli miktarda insülün hormonu salgılanamadığında glukoz (şeker) hücrelere gidemez ve kanda toplanır. Bu durum, kanda glukoz (şeker) düzeyini yükseltir. Bu da kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan şekerinin kontrol edilmesi ve yüksek kan şekerinin düşürülmesi diyabetin, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) gibi yan etkileri önlemek veya geciktirmek açısından önemlidir. XELEVIA, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker hastalığı (Tip 2 diyabet ) durumunda tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kombine olarak veya tavsiye edilen diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır. XELEVIA, yemekten sonra vücuttaki insülün düzeyini düzenlemek ve kandaki glukoz (şeker) düzeyini normal seviyeye düşürmek için kullanılmaktadır. Kan şekerinin tehlikeli bir şekilde düşmesine sebep olmaz. Kan şekeri normal seviyedeyken, bunun düşmesi yönünde etki göstermez.

XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. XELEVIA, yemekten sonra vücuttaki insülün düzeyini düzenlemek ve kandaki glukoz (şeker) düzeyini normal seviyeye düşürmek için kullanılmaktadır. Kan şekerinin tehlikeli bir şekilde düşmesine sebep olmaz. Kan şekeri normal seviyedeyken, bunun düşmesi yönünde etki göstermez.
 3. Eğer diyabetik ketoasidoz (yüksek kan şekeri, hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma ile seyreden bir durum) durumuna sahipseniz veya pankreas iltihabınız (pankreatit), safra taşınız, alkolizm ya da yüksek yağ düzeyiniz

varsa (trigliserid) ya da Tip I Diyabetiniz varsa; XELEVIA‘ yı kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına veya spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Alkol kullanma, çok fazla egzersiz yapma, aşırı stres ve öğün atlama gibi durumlar kan şekerinizin normalin altına düşmesine yol açar. Bundan dolayı günlük yaşamınızda bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Kan şekeri seviyesinin düştüğünün belirtileri olan açlık, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, aşırı hassaslık, uyuşukluk hali, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, titremeler, terleme, hızlı kalp atışları, nöbet (istem dışı kasılmalar), bayılma veya koma durumları için yanınızda daima şeker ya da şeker içeren bir yiyecek bulundurmalısınız.
 • Diyet ve egzersiz vücudunuzun kan şekerini daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Tedaviniz sırasında doktorunuzun önerdiği diyet, egzersiz ve kilo kontrolüne sıkı bir şekilde uyunuz.
 • Düzenli olarak atlamadan kullanmalısınız. İlacınız tamamen bitmeden doktorunuza tekrar reçete ettiriniz.
 • XELEVIA, 18 yaşından küçüklerden kullanılmamalıdır.
 • Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 • XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet’in Kullanım Şekli :

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
  2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

  İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
  2. Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, kan şekeri düşüklüğü yaygın görülen yan etkilerdir.

  İlaç Etken Maddesi: Sitagliptin

  

  İlaç Marka İsmi: JXELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet

  Источник: http://www.ilacweb.com/xelevia-100-mg-film-kapli-tablet/

  Янувия

  Описание актуально на 27.03.2015

  • Латинское название: Januvia
  • Код АТХ: A10BH01
  • Действующее вещество: Ситаглиптин (Sitagliptin)
  • Производитель: MERCK SHARP & DOHME (Нидерланды)

  Состав

  Одна таблетка средства Янувия может включать 100 мг, 50 мг или 25 мг ситаглиптина.

  Дополнительные вещества: гидрофосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, кроскармеллоза натрия, стеарилфумарат натрия.

  

  Состав оболочки: поливиниловый спирт, Opadry 2 бежевый, диоксид титана, желтый оксид железа, тальк, макрогол 3350, красный оксид железа.

  Форма выпуска

  Бежевые двояковыпуклые таблетки круглой формы, с гравировкой «277». 14 таблеток в контурной упаковке, две упаковки в картонной пачке.

  Фармакологическое действие

  Фармакодинамика и фармакокинетика

  Гипогликемический препарат для перорального приема, высокоизбирательный блокатор дипептидилпептидазы-4. Отличается по структуре и действию от инсулина, бигуанидов, производных сульфонилмочевины, агонистов γ-рецепторов, блокаторов альфа-гликозидазы, аналогов глюкагоноподобного пептида 1 и амилина. Блокируя дипептидилпептидазу-4, ситаглиптин увеличивает уровень двух известных гормонов-инкретинов: инсулинотропного глюкозозависимого пептида и глюкагоноподобного пептида 1.

  Указанные гормоны секретируются в кишечнике, а их уровень увеличивается в ответ на прием еды. Инкретины – это часть внутренней системы регуляции метаболизма глюкозы. При нормальном или увеличенном содержании плазменной глюкозы гормоны-инкретины способствуют стимуляции синтеза инсулина и его выделению поджелудочной железой.

  Глюкагоноподобный пептид 1 также способствует торможению увеличенной секреции глюкагона поджелудочной железой. Уменьшение содержания глюкагона на фоне увеличения уровня инсулина вызывает снижение синтеза глюкозы печенью, что в конце концов приводит к ослаблению гликемии.

  

  При малой концентрации глюкозы в плазме вышеперечисленные эффекты указанных гормонов-инкретинов на выделение инсулина и подавление секреции глюкагона не регистрируются. Глюкагоноподобный пептид 1 и инсулинотропный глюкозозависимый пептид не влияют на выделение глюкагона в ответ на развитие гипогликемии.

  Ситаглиптин тормозит гидролиз инкретинов энзимом дипептидилпептидазой-4, тем самым повышая плазменные уровни активных форм глюкагоноподобного пептида 1 и инсулинотропного глюкозозависимого пептида. Увеличивая содержание инкретинов, ситаглиптин повышает глюкозозависимое выделение инсулина и способствует торможению секреции глюкагона. У лиц с сахарным диабетом 2 типа на фоне гипергликемии эти изменения продукции инсулина и глюкагона вызывают снижение концентрации гликированного гемоглобина и уменьшению уровня глюкозы в крови.

  У лиц с сахарным диабетом 2 типа прием стандартной дозы средства Янувия приводит к подавлению активности фермента дипептидилпептидазы-4 в течение суток, что вызывает увеличение содержания циркулирующих инкретинов (глюкагоноподобного пептида 1 и инсулинотропного глюкозозависимого пептида) в 2-3 раза, повышение концентрации инсулина и С-пептида в плазме, понижение уровня глюкагона в крови, ослаблении гликемии натощак.

  После употребления 100 мг препарата отмечается быстрое всасывание ситаглиптина с достижением наибольшего содержания в крови спустя 1-4 часа. Абсолютная биодоступность составляет около 87%. Одновременное употребление жирной пищи не изменяет фармакокинетику ситаглиптина.

  Связывание активного вещества с белками плазмы достигает 38%.

  Трансформируется только малая часть принятого препарата. 16% дозы выделяется в виде метаболитов. Известно 6 метаболитов ситаглиптина, которые вероятно не обладают его активностью. Первичными ферментами, ответственными за метаболизм ситаглиптина, являются CYP2C8 и CYP3A4. До 79% препарата выводится в первоначальном виде с мочой. Время полувыведения ситаглиптина составляет примерно 12,5 часа.

  Показания к применению

  • В составе комбинированного лечения сахарного диабета второго типа для усиления контроля над гликемией в сочетании с агонистами PPAR-γ или Метформином, когда физическая нагрузка и диета в сочетании с монотерапией вышеперечисленными средствами не позволяют контролировать гликемию.
  • Монотерапия препаратом в качестве дополнения к физическим нагрузкам и диете для усиления контроля над гликемией у страдающих сахарным диабетом второго типа.

  Противопоказания

  • сахарный диабет 1 типа;
  • беременность и лактация;
  • диабетический кетоацидоз;
  • гиперчувствительностьк компонентам препарата;
  • не советуется назначать препарат лицам младше 18 лет.

  Рекомендуется с осторожностью назначать средство пациентам, страдающим почечной недостаточностью. При недостаточности работы почек умеренной и тяжелой степени, больным с терминальной стадией данного завоевания, нуждающимся в гемодиализе необходима коррекция режима приема.

  Побочные действия

  • Расстройства со стороны дыхания: инфекции дыхательных путей, назофарингит.
  • Расстройства со стороны нервной деятельности: головная боль.
  • Расстройства со стороны пищеварения: боли в животе, диарея, рвота, тошнота.
  • Расстройства со стороны костно-мышечного аппарата: артралгия.
  • Расстройства со стороны иммунитета: гипогликемия.
  • Расстройства со стороны лабораторных данных: увеличение содержания мочевой кислоты, незначительное снижение концентрации щелочной фосфатазы, увеличение количества нейтрофилов.

  Янувия, инструкция по применению (Способ и дозировка)

  Инструкция на Янувию устанавливает рекомендуемую дозу средства при применении в виде монотерапии или в комбинации с иными лекарствами в 100 мг ежедневно.

  Препарат разрешено принимать независимо от еды. Если пациент забыл принять лекарство, то необходимо принять эту дозу как можно быстрее. Запрещен прием удвоенной дозы препарата.

  При легкой степени почечной недостаточности коррекции дозировки не требуется.

  

  При умеренной степени почечной недостаточности доза препарата должна составлять 50 мг ежедневно.

  При тяжелой почечной недостаточности и у пациентов с завершающей стадией недостаточности работы почек, а также при необходимости гемодиализа дозировка препарата составляет 25 мг ежедневно.

  Передозировка

  Признаки передозировки: при приеме единовременно 800 мг препарата были выявлены минимальные изменения отрезка QTc. Клинических исследований приема препарата в дозе свыше 800 мг в день не проводилось.

  Лечение передозировки: промывание желудка, прием энтеросорбентов, мониторирование жизненно важных показателей, проведение поддерживающей и симптоматической терапии.

  Активное вещество плохо диализируется.

  

  Взаимодействие

  Было отмечено слабое повышение значений максимальной концентрации Дигоксина при совместном использовании с ситаглиптином.

  Также было зафиксировано увеличение повышения значений максимальной концентрации ситаглиптина у пациентов при совместном использовании с Циклоспорином.

  Условия продажи

  Условия хранения

  Хранить при температуре до 30°С. Беречь от детей.

  Срок годности

  Особые указания

  Во время клинических исследований препарата частота появления гипогликемии при его применении была сходной с таковой частотой при использовании плацебо.

  Пациентам с компенсированной печеночной недостаточностью изменения дозировки препарата не требуется.

  

  Аналоги

  Детям

  Не следует назначать препарат лицам, не достигшим 18 лет.

  При беременности и лактации

  Указанные периоды являются противопоказанием для применения препарата.

  Отзывы о Янувии

  Почти все отзывы о Янувии высоко оценивают результаты лечения препаратом при вышеописанных показаниях. Широкое применение лекарства ограничивает его дороговизна.

  Цена Янувии, где купить

  Цена Янувия 100 мг №28 составляет в России рублей, а на Украине цена такой формы выпуска приближается к 1200 гривнам.

  • Интернет-аптеки России Россия
  • Интернет-аптеки Украины Украина
  • Интернет-аптеки Казахстана Казахстан

  WER.RU

  ЗдравЗона

  Аптека ИФК

  Аптека24

  БИОСФЕРА

  Образование: Окончил Витебский государственный медицинский университет по специальности «Хирургия». В университете возглавлял Совет студенческого научного общества. Повышение квалификации в 2010 году ‑ по специальности «Онкология» и в 2011 году ‐ по специальности «Маммология, визуальные формы онкологии».

  

  Опыт работы: Работа в общелечебной сети 3 года хирургом (Витебская больница скорой медицинской помощи, Лиозненская ЦРБ) и по совместительству районным онкологом и травматологом. Работа фарм представителем в течении года в компании «Рубикон».

  Представил 3 рационализаторских предложения по теме «Оптимизация антибиотикотерапиии в зависимости от видового состава микрофлоры», 2 работы заняли призовые места в республиканском конкурсе-смотре студенческих научных работ (1 и 3 категории).

  Диабетон МБ 1/2таб.и1таб.янувия комбинировали утром хорошо снижают и держат назначили в диабет центре-узнайте у своего эндокринолога.

  Принимаю Янувию три месяца утром таб. Янувии и метформина 500 мг. а вечером таблетка метформина 500мг. Сахар держиться 5,5 . Соблюдаю диету естественно. Похудела на 10 кг. Пока довольна. Не знаю как долго можно принимать ,а может уменьшать дозировку Янувии до 50 или 25 мг.

  Евгений, мне хорошо помогает Янумет. Раньше пил Диабетон МВ, сахар был высокий. Но. Все препараты не будут снижать сахар в крови, если: 1. Есть хлебобулочные изделия, 2. Есть много каши (её есть можно, но по немного), 3. Баловаться сладеньким и переедать. Нужно включить в рацион побольше овощей, молотое льняное семя (2 столовые ложки в день) или льняное масло в капсулах, заниматься физическими упражнениями или ходьбой утром в течение одного часа. Хорошие результаты будут, если к компенсации диабета подходить комплексно. Советую так же прочитать книгу доктора Батмангхелиджа «Ваше тело просит воды». Очень многие болезни у нас возникают от общей обезвоженности организма.

  

  Евгений, Янувия и любой другой препарат из группы ингибиторов ДПП-4 оказывает влияние преимущественно на постпрандиальны

  Хотелось бы узнать, как себя чувствуют больные, которым под 90 лет от этого препарата.

  Стал принимать Янувию,но сахар тощаковый не снижается.До того принимал Диабетон МБ.Сахар был при приеме диабетона 13,при янувии 11,9.Что делать.

  Женя: В лечении простатита главное попасть в точку с врачом, а то будете бесконечно слушать .

  Кирилл: Был у дерматолога .Назначил мне Акнетин 16мг утром и 8 мг вечером .Сегодня утром забыл .

  

  Настюша: От спаек просто спасение. Никак не могли забеременеть с мужем((( 1,5 года попыток .

  Любовь Николаевна: Хочу приобрести капли Склеровиш Это возможно? Спасибо

  Все материалы, представленные на сайте, носят исключительно справочный и ознакомительный характер и не могут считаться назначенным врачом методом лечения или достаточной консультацией.

  Администрация сайта и авторы статей не несут ответственности за любые убытки и последствия, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

  Источник: http://medside.ru/yanuviya

  

  Xelevia 100 Mg 28 Film Kapl� Tablet

  Form�l�:

  Farmakolojik �zellikleri:

  Endikasyonlar�:

  Kontrendikasyonlar�:

  Uyar�lar/�nlemler:

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  �la� etkile�imleri:

  Kullan�m �ekli ve dozu:

  Xelevia 100 Mg 28 Film Kapl� Tablet E�de�erleri

  �la� Barkodu:0138

  �la� Bilgileri (G�ncelleme Tarihi:22.5.2015)

  Xelevia 100 Mg 28 Film Kapl� Tablet

  Yerli, Be�eri bir ila�t�r.

  Re�ete ile sat�l�r.

  Barkod Numaras�:2056

  �la� Fiyat�: 84,77 TL

  Firma Bilgileri

  Firma profili ve di�er �r�nlerin listesini g�r�nt�lemek i�in firma ismine t�klay�n

  

  Telif Hakk� � �la� Prospekt�s�. T�m Haklar� Sakl�d�r.

  Uyar�: Sitemizde yay�nlad���m�z ila� bilgileri ile doktora dan��madan kesinlikle ila� kullanmay�n�z!

  Источник: http://www.ilacprospektusu.com/ilac/31/xelevia-100-mg-28-film-kapli-tablet

  Кселевия ®

  Таблетки, покрытые пленочной оболочкой бежевого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой «277» на одной стороне и гладкие на другой.

  Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая — 123.8 мг, кальция гидрофосфат неизмельченный — 123.8 мг, кроскармеллоза натрия — 8 мг, магния стеарат — 4 мг, натрия стеарилфумарат — 12 мг.

  

  Состав оболочки: опадрай II бежевый, 85Fмг (поливиниловый спирт — 40%, титана диоксид (E171) — 21.56%, макрогол 3350 (полиэтиленгликоль) — 20.2%, тальк — 14.8%, железа оксид желтый (Е172) — 3.07%, железа оксид красный (Е172) — 0.37%).

  14 шт. — блистеры (2) — пачки картонные.

  Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

  Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

  Консультации и Информационные услуги оказывают партнёры.

  * Стоимость консультации и информационной услуги — 99 рублей за первую консультацию. Если первую консультацию проводит дерматолог или венеролог — 499 рублей. Последующие консультации и информационные услуги стоят по 499 рублей. Подробнее об акции. Вернём деньги, если консультация вам не понравится. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать банковскую карту. Деньги будут списаны с карты только после оказания услуги.

  

  0+ Яндекс.Здоровье — сервис онлайн-консультаций с врачами. Для постановки диагноза и назначения плана лечения следует записаться на очный прием к специалисту.

  Apple и логотип Apple являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах.

  App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

  Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.

  Источник: http://health.yandex.ru/pills/kseleviya-46965

  

  İlaçlar neye iyi gelir?

  Kullanımı :

  Etken maddesi Sitagliptin olan XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker hastalığı (Tip 2 diyabet ) bulunan hastalarda vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olur. Tip 2 şeker hastalığı (Tip 2 diyabet ) : vücudun yeterli insülini salgılayamadığı ve üretilen insülinin vücutta gerektiği ve benzeri kullanılamadığı bir durumdur. Vücudunuz ayrıca çok fazla şeker (glukoz) yapabilir. Bu durum kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) ve benzeri ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Diyabet iyileştirilmesinin asıl amacı sizin kan şekerinizi normal seviyeye getirmektir. Kan şekerinin kontrol edilmesi ve yüksek kan şekerinin düşürülmesi diyabetin kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük, amputasyon (organ kesilmesi, organ kopması) ve benzeri komplikasyonlarını önlemek veya geciktirmek açısından önemlidir. XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker hastalığı (Tip 2 diyabet ) durumunda tek başına veya diğer diyabet ilaçları ile beraber kombine olarak ve tavsiye edilen diyet ve egzersiz ile beraber uygulanır. Tip 2 Diyabetli hastalarda, yemekten sonra vücuttaki insülin düzeyini düzenlemeye yardım eder ve vücut tarafından yapılan şeker miktarını düşürür. Kan şekerinin tehlikeli bir biçimde düşmesine neden olmaz. Çünkü, kan şekeri normal seviyedeyken, bunun düşmesi yönünde etki göstermez.

  XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet Kullananlar için Uyarılar :

  yazı devam ediyor.

  1. Vücut metabolizmanızda ilaçtaki etken maddelere karşı alerji durumu varsa; kullanmanız tavsiye edilmez.
  2. İnsüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker hastalığı (diyabet Tip 2) bulunan hastalarda vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olur.
  3. Şayet diyabetik ketoasidoz (yüksek kan şekeri, hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma ile seyreden bir durum) durumuna sahipseniz veya pankreas iltihabınız (pankreatit), safra taşınız, alkolizm veya yüksek yağ düzeyiniz

  varsa (trigliserid) veya Tip I Diyabetiniz varsa; kullanmadan önce hekiminize bilgi veriniz. İlacı güvenli bir biçimde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına veya spesifik testlere gereksinim duyabilirsiniz.

 • Alkol kullanma, çok fazla egzersiz yapma, aşırı stres ve öğün atlama ve benzeri vakıalar kan şekerinizin normalin altına düşmesine sebep olur. Bundan dolayı günlük yaşamınızda bunlara dikkat etmeniz gereklidir.
 • Kan şekeri seviyesinin düştüğünün belirtileri olan açlık, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, aşırı hassaslık, uyuşukluk hali, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, titremeler, terleme, hızlı kalp atışları, nöbet (istem dışı kasılmalar), bayılma veya koma vakıaları için yanınızda daima şeker veya şeker içeren bir yiyecek bulundurmalısınız.
 • Diyet ve egzersiz vücudunuzun kan şekerini daha verimli bir biçimde kullanmasına yardımcı olur. Tedavi süresi esnasında hekimin önerdiği diyet, egzersiz ve kilo kontrolüne sıkı bir biçimde uyulması şart olup, yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar ilaçtan beklenen faydaları farklı yönde etkileyebilir, hastalığın seyrinin olumsuz ilerlemesi sonucunu doğurabilir.
 • Düzenli olarak atlamadan kullanmalısınız. İlacınız tamamen bitmeden hekiminize tekrar reçete ettiriniz.
 • 18 yaşından küçüklerden kullanılmamalıdır.
 • Hamilelikte ve bebek emziren kadınlar için hekiminize sormadan kullanmak sakıncalıdır.
 • XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet’in Kullanım şekli ve dozu. Nasıl uygulanır? :

  yazı devam ediyor.

  1. Doktor ilacı nasıl reçete yazdıysa o biçimde kullanmanız gereklidir. Tedavi sürecinde mutlaka hekimin yönergelerine uyulması şart olup, yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar ilaçtan beklenen faydaları farklı yönde etkileyebilir, hastalığın seyrinin olumsuz ilerlemesi sonucunu doğurabilir.
  2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile beraber almanız gerekir.

  Yan Etkileri ve Kontr-Endikasyonları :

  yazı devam ediyor.

  
  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik ve benzeri bir durumda hekimi bilgilendirmekte büyük yarar bulunmaktadır. Küçük bir ihmal daha önemli sorunları beraberinde getirebilir..
  2. Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, kan şekeri düşüklüğü yaygın görülen yan etkilerdir.

  Etken Maddesi: Sitagliptin

  Ticari-Jenerik ismi: JXELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet

  XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet Resmi prospektüsü için üretici ilaç firması sitesini incelemenizi tavsiye ederiz.

  XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet Google

  XELEVIA 100 mg Film Kaplı Tablet Yandex

  Bugün: 06-Apr:57:30

  

  Ulusalarası saat:03:57:30

  Yazı tarihi ve Günü : 25 Aralık 2016Pazar

  Eşdeğer (Muadil) veya Benzer ilaçlar :

   Benzer Yazılar

  Kullanımı : Etken maddesi Levosetirizin dihidroklorür olan XYZAL 5 mg Oral Damla, vücutta, doğal bir …

  Kullanımı : Etken maddesi Kalsiyum dobesilat olan X-VEN 500 mg Kapsül, kılcal damarların yıpranmasını engelleyen bir…

  Kullanımı : Etken maddesi Kapesitabin olan XELODA 150 mg Film Kaplı Tablet, kanser hücrelerinin…

  Bütün Hakları İlaç Neye İyi Gelir Sitesine Aittir | Klasik Görünüme Geç

  Источник: http://ilac.neyeiyigelir.com/xelevia-100-mg-film-kapli-tablet.htm

  Как помогает лекарство от диабета Янувия

  При прогрессирующем диабете ІІ типа без медикаментов не обойтись. Многие врачи рекомендуют пациентам «Янувию». Инструкция по применению таблеток Янувия говорит, что указанное средство позволяет контролировать скачки концентрации уровня глюкозы в организме диабетиков.

  Состав и форма выпуска

  Препарат выпускается в форме таблеток. Они округлые, бледно-розовые, виден бежевый оттенок. На каждой таблетке присутствует маркировка:

  • «221» – если дозировка действующего вещества составляет 25 мг;
  • «112» – 50 мг;
  • «277» – 100 мг.

  Основным активным компонентом является вещество ситаглиптин (его моногидрата фосфат).

  Фасуются таблетки в контурные ячейковые упаковки.

  Фармакологическое воздействие

  Средство «Янувия» относится к группе синтетических гипогликемических медикаментов. Препарат является инкретином, ингибитором ДПП-4. Его активно используют в терапевтических целях при диагностировании диабета ІІ типа. При его приеме наблюдается рост активных инкретинов, стимуляция их действия. Повышается синтез инсулина клетками поджелудочной железы. Одновременно подавляется секреция глюкагона – в результате понижается уровень гликемии.

  В нормальном состоянии инкретины продуцируются в кишечнике человека, при приеме пищи их уровень возрастает. Именно они отвечают за стимуляцию процесса выработки инсулина.

  При приеме указанного медикамента понижается концентрация гликированного гемоглобина (показателя, определяющего содержание сахара в крови на протяжении последних месяцев), снижается содержание глюкозы натощак, нормализуется масса тела диабетиков.

  Активное вещество всасывается на протяжении 1-4 часов. Прием жирной пищи не изменяет фармакокинетику средства. Практически 79% средства в неизменном виде выходит с мочой.

  Показания к использованию

  Эндокринологи назначают «Янувию» (лекарство от диабета) как эффективное дополнение к специальным физнагрузкам и диете для контроля гликемии у пациентов с СД2. Проводят монотерапию средством «Янувия» при непереносимости «Метформина».

  В качестве компонента комбинированной терапии его используют в комбинации с:

  • «Метформином», если использование этого средства в сочетании с физической активностью и диетой не дает требуемого результата;
  • препаратами сульфонилмочевины («Эуглюкон», «Даонил», «Диабетон», «Амарил»), при условии, что их прием в сочетании с коррекцией образа жизни не дает ожидаемого эффекта, при непереносимости «Метформина»;
  • антагонистами PPARy (препаратами ТЗД – тиазолидиндионами): «Пиоглитазон», «Розиглитазон», когда их применение целесообразно, но не дает нужного эффекта в сочетании с нагрузками и диетой.

  Используют средство как компонент тройной терапии:

  • сочетание с «Метформином», препаратами сульфонилмочевины, диетой и нагрузками, если указанная комбинация не дает возможности контролировать надлежащим образом гликемию;
  • сочетание с «Метформином» и антагонистами PPARy, если контроль гликемии при их приеме, диете и физических нагрузках оказывается неэффективным.

  Также его могут назначить как дополнительное средство от сахара в крови при использовании инсулина, вне зависимости от употребления «Метформина», когда принимаемый комплекс мер не обеспечивает контроль гликемии.

  Способы применения

  Врачи, которые назначают средство «Янувия» должны объяснить, по какой схеме его следует пить. Большинству пациентов рекомендуют таблетки с концентрацией активных веществ 100 мг. При диагностике умеренной почечной недостаточности используют таблетки 50 мг. Если у больных почечная недостаточность в тяжелой форме, им необходим гемодиализ, то назначают таблетки 25 мг.

  При легкой и умеренной печеночной недостаточности коррекция дозы не требуется.

  Если средство назначается как компонент комбинированной терапии, то снизить риск развития гипогликемии можно путем понижения дозы инсулина либо препаратов группы сульфонилмочевины.

  Пить следует по 1 таблетке в день вне зависимости от приема пищи. При пропуске очередной дозы недопустимо употреблять 2 таблетки в 1 день.

  Перечень противопоказаний

  Перед началом приема следует выяснить, когда употреблять средство нельзя. К противопоказаниям относят:

  • диабет І типа;
  • повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав средства;
  • развитие диабетического кетоацидоза;
  • период беременности и лактации.

  К противопоказаниям относят детский возраст. Средство не испытывалось на пациентах младше 18 лет.

  Возможные побочные воздействия

  Отзывы врачей свидетельствуют, что большинство пациентов хорошо переносят препарат как отдельное средство монотерапии, так и в комбинации с иными медикаментами.

  Исследования показали, что причинной связи между приемом медикамента и ухудшением самочувствия пациентов нет, но приведенные ниже осложнения встречались при приеме «Янувии» немного чаще, чем при приеме плацебо. Среди наиболее распространенных:

  • развитие назофарингита и инфекций дыхательных путей;
  • диспепсические расстройства;
  • гипогликемия.

  Клинических значимых изменений лабораторных показателей, ЭКГ не отмечалось.

  Лекарственное взаимодействие

  При одновременном приеме средств на основе ситаглиптина и «Дигоксина» концентрация последнего повышается.

  При сочетании с «Циклоспорином» возрастает концентрация ситаглиптина.

  На фармакокинетику «Розиглитазона», «Симвастатина», «Метформина», «Варфарина», оральных контрацептивов «Янувия» не влияет.

  Но при использовании комбинированной терапии пациенты должны быть предупреждены о возможном риске развития гипогликемии.

  Стоимость средства

  Не каждый россиянин, страдающий от диабета II типа, может позволить себе приобрести «Янувию». Упаковка из 28 таблеток по 100 мг обойдется в 1675 руб. Указанного количества хватит на 4 недели лечения. С учетом того, что принимать препарат следует долго, то цена для многих оказывается неподъемной.

  Совместно с врачом можно подобрать заменитель указанного препарата.

  Передозировка препарата

  В ходе клинических испытаний было установлено следующее: при приеме ситаглиптина в количестве 800 мг состояние пациентов особо не менялось. В одном из исследований было замечено незначительное изменение QTc интервала, но клинически значимым его считать нельзя. Испытаний, при которых добровольцам давали бы более 800 мг средства, не проводилось.

  В качестве лечения при передозировке препарата назначают следующие процедуры:

  • удаление неабсорбированной части средства из ЖКТ;
  • мониторинг показателей жизнедеятельности, в том числе ЭКГ;
  • проведение симптоматической терапии.

  Проведение диализа с целью вывода ситаглиптина неэффективно: на протяжении 3-4 часовой процедуры из организма выходило лишь 13,5% от поступившей дозы.

  Назначение особым категориям пациентов

  При испытаниях средство «Янувия» давали пациентам старше 65 лет. Его эффективность, переносимость и безопасность были такими же, как у пациентов младше 65 лет. В связи с этим установлено, что дозу корректировать не надо. Но перед назначением средства желательно проверить работу почек.

  В педиатрической практике средство не использовалось. В связи с этим его не рекомендуют давать пациентам, младше 18 лет.

  Подбор аналогов

  Многие пациенты, которым врач назначил «Янувию», пытаются найти аналоги препарата. Ведь его стоимость для многих высока. Кроме того, ситаглиптин не является панацеей от диабета. Его назначают в дополнение к диете и физнагрузкам, чтобы обеспечить полноценный контроль диабета ІІ типа.

  Если ориентироваться на код АТХ 4, то аналогами средства будут:

  • «Онглиза» – действующее вещество саксаглиптин;
  • «Галвус» – вилдаглиптин;
  • «Галвус Мет» – вилдаглиптин, метформин;
  • «Тражента» ­– линаглиптин;
  • «Комбоглиз Пролонг» – метформин, саксаглиптин;
  • «Несина» – алоглиптин.

  Механизм воздействия на организм у указанных средств схож. Они положительно влияют на деятельность нервной и сердечно-сосудистой системы, подавляют аппетит.

  Ценовая политика

  Если механизм воздействия и эффективность препаратов, считающихся аналогами «Янувии», одинаковы, то многие пациенты выбирают, что дешевле. Упаковку из 30 таблеток «Галвус Мет» можно приобрести за 1487 руб. За 28 таблеток, выпускаемых под наименованием «Галвус» отдать придется 841 руб.

  А вот средство «Онглиза» дороже: за 30 таблеток заплатить надо будет 1978 руб. Не намного дешевле и «Тражента»: упаковка из 30 таблеток в аптеках стоит около 1866 руб.

  Наиболее дорогим среди представленных аналогов является «Комбоглиз Пролонг» за 30 таблеток, содержащих 1 г метформина и 5 мг саксаглиптина отдать надо 2863 руб. Но в продаже есть «Комбоглиз Пролонг», содержащее 1 г метформина и 2,5 мг саксаглиптина. За 56 таблеток диабетики платят около 2866 руб.

  Сравнительная характеристика препаратов

  С учетом того что «Галвус», изготовленный из вилдаглиптина, в 2 раза дешевле «Янувии», многие пациенты интересуются, можно ли пить более доступное по цене средство. При приеме указанных медикаментов блокируется действие фермента ДПП-4 на сутки. Поэтому достаточно употребления 1 таблетки в сутки. При этом продолжительность работы производимых организмом инкретинов удлиняется.

  Если пациенту назначена ежесуточная доза 50 мг вилдаглиптина, то принимать его необходимо раз в сутки в утренние часы. При суточной дозировке 100 мг необходимо пить по 50 мг дважды в сутки. Это значит, что на 28 дней приема средства необходимо 2 упаковки препарата.

  «Янувия» или «Галвус»: что лучше, разобраться тяжело. Побочные эффекты при приеме указанных медикаментов возникают редко. В большинстве случаев частота возникновения реакций практически такая же, как и пациентов, принимавших плацебо. При использовании «Галвуса» могут возникнуть проблемы с функционированием печени. Но после прекращения терапии ситуация нормализуется.

  Оба средства можно смело сочетать с иными препаратами, предназначенными для снижения концентрации сахара в крови. При их регулярном применении величина гликированного гемоглобина за год снижается на 0,7-1,8%. Эндокринолог назначает средства в зависимости от своего опыта работы с каждым из названных препаратов.

  Такие же характеристики у препарата «Онглиза». Его врачи могут назначать вместо «Галвуса» или «Янувии». Но не стоит забывать, что все эти средства помогают контролировать гликемию при одновременном соблюдении диеты и выполнении поддерживающих физических упражнений.

  Мнение пациентов

  Уже после месяца приема диабетики говорят о перемене состояния. Например, люди, которым врач рекомендовал принимать «Янувию» вместо «Диабетона» отмечают следующее:

  • компенсация становится менее выраженной, утренние показатели глюкозы относительно стабильны;
  • после приема пищи концентрация глюкозы в короткий срок нормализуется;
  • пропадают случаи интенсивного снижения уровня сахара, его концентрация вне зависимости от ситуаций остается стабильной.

  Конечно, судя по отзывам пациентов, многих не устраивает цена средства. Это диабетики называют главным недостатком. Но в некоторых регионах людям удается добиться получения частичной компенсации стоимости диабетических препаратов. Это заметно снижает нагрузку на семейный бюджет.

  Большинство выбирают такую схему приема: они пьют препарат с утра. Ведь активные компоненты должны компенсировать еду, поступающую в организм на протяжении дня. Хотя медики говорят, что время суток не важно. Главное, пить таблетки ежедневно без пропусков в одно и то же время. Это позволит удерживать концентрацию гормонов на одном уровне.

  Правда, некоторые диабетики говорят, что через некоторое время эффективность средства снижается. Скачки сахара возобновляются. Такая ситуация возникает при прогрессе болезни. Можно попробовать частично компенсировать снижение эффективности подбором оптимального режима физических нагрузок.

  При начале употребления «Янувии» следует понимать, что это не самостоятельное сильнодействующее средство. Медикамент используется как часть комбинированной терапии в сочетании с нормализацией образа жизни. Он будет эффективен лишь тогда, когда в организме вырабатывается достаточное количество инкретиновых гормонов.

  Источник: http://adiabet.ru/lechenie/kak-pomogaet-lekarstvo-ot-diabeta-yanuviya.html

  Янувия

  Янувия : инструкция по применению и отзывы

  Латинское название: Januvia

  Код ATX: A10BH01

  Действующее вещество: ситаглиптин (sitagliptin)

  Производитель: Merck Sharp & Dohme B.V. (Нидерланды), Merck Sharp & Dohme S.p.A. (Италия), Акрихин, ОАО (Россия)

  Актуализация описания и фото: 14.08.2017

  Янувия – лекарственное средство гипогликемического действия; ингибитор дипептидилпептидазы-4.

  Форма выпуска и состав

  Лекарственная форма Янувии – таблетки, покрытые пленочной оболочкой: двояковыпуклые, круглые; в дозировке 25 мг – светло-розовые с легким бежевым оттенком и гравировкой «221»; в дозировке 50 мг – светло-бежевые, с гравировкой «112»; в дозировке 100 мг – бежевые, с гравировкой «277» (по 14 шт. в блистерах, в картонной пачке 1, 2, 4, 6 или 7 блистеров).

  Состав на 1 таблетку:

  • активное вещество: ситаглиптина фосфа­та гидрат – 32,13/64,25/128,5 мг (что эквивалентно содержанию ситаглиптина – 25/50/100 мг);
  • вспомогательные компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, неизмельченный кальция гидрофосфат, кроскармеллоза натрия, стеарат магния, стеарилфумарат натрия;
  • пленочная оболочка: в дозировке 25 мг – Опадрай II Розовый 85 F 97191; в дозировке 50 мг – Опадрай II Светло-бежевый 85 F 17498; в дозировке 100 мг – Опадрай II Бежевый 85 F(поливиниловый спирт, титана диоксид, полиэтиленгликоль 3350, тальк, железа оксид желтый, железа оксид красный).

  Фармакологические свойства

  Фармакодинамика

  Активный компонент Янувии – ситаглиптин – высокоселективный ингибитор фермента ДПП-4 (дипептидилпептидазы-4), предназначенный для терапии сахарного диабета 2-го типа. По химической структуре, а также по фармакологическому действию ситаглиптин отличается от аналогов ГПП-1 (глюкагоноподобного пептида-1), производных сульфонилмочевины, инсулина, бигуанидов, агонистов γ-рецепторов (активируемых пероксисомным пролифератором – PPAR-γ), ингибиторов α-гликозидазы, аналогов амилина. Ситаглиптин, ингибируя ДПП-4, тем самым повышает концентрацию ГПП-1 и ГИП (глюкозозависимого инсулинотропного пептида) – двух известных гормонов, входящих в семейство инкретинов, которые секретируются в кишечнике в течение 24 ч, и уровень которых возрастает в ответ на прием пищи. Инкретины – это часть внутренней физиологической биосистемы регуляции гомеостаза глюкозы, они способствуют синтезу инсулина и его секреции β-клетками поджелудочной железы за счет сигнальных внутриклеточных механизмов, ассоциированных с циклическим АМФ (аденозинмонофосфатом), при нормальном или увеличенном содержании глюкозы в крови.

  ГПП-1 угнетает повышенную секрецию глюкагона α-клетками поджелудочной железы. Уменьшение уровня глюкагона на фоне роста концентрации инсулина способствует ингибированию выработки глюкозы печенью, что в результате приводит к снижению гликемии.

  В случае низкого содержания глюкозы в крови влияние инкретинов на синтез инсулина и секрецию глюкагона не наблюдается, они не действуют на выброс глюкагона в ответ на гипогликемию. В естественных условиях фермент ДПП-4 ограничивает активность инкретинов, быстро подвергая их гидролизу и разлагая на неактивные компоненты.

  Ситаглиптин, ингибируя эффективность ДПП-4, предотвращает таким образом гидролиз инкретинов, повышая рост плазменных концентраций активных форм ГПП-1 и ГИП, что увеличивает глюкозозависимый выброс инсулина и способствует снижению секреции глюкагона. При сахарном диабете 2-го типа с гипергликемией такая коррекция секреции инсулина и глюкагона приводит к снижению концентрации НbА1c (гликозилированного гемоглобина) и уменьшению уровня глюкозы, определяемой как натощак, так и после нагрузочной пробы.

  Прием одной дозы Янувии при сахарном диабете 2-го типа приводит к угнетению фермента ДПП-4 на протяжении 24 ч, вследствие чего в 2–3 раза возрастает уровень циркулирующих инкретинов ГПП-1 и ГИП, увеличивается плазменная концентрация инсулина и С-пептида, снижается плазменная концентрация глюкагона, уменьшаются показатели гликемии натощак и после пищевой нагрузки или нагрузки глюкозой.

  Фармакокинетика

  Кинетические закономерности химических и биологических процессов, происходящих с ситаглиптином в организме здоровых лиц и пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, всесторонне изучены. Характеристики для здоровых добровольцев после приема внутрь 100 мг ситаглиптина: абсорбция – быстрая, значение TCmax (времени достижения максимальной концентрации) – 1–4 часа с момента приема; AUC (площадь под кривой «концентрация-время») – 8,52 мкмоль/час, данный показатель пропорционален принятой дозе; Cmax – 950 нмоль/л; T1/2 (средний период полувыведения) – 12,4 ч. AUC ситаглиптина после следующего приема 100 мг препарата по достижении равновесного состояния после приема первой дозы возрастала на

  14%. Внутри- и межсубъектная вариативность AUC вещества незначительна.

  Фармакокинетические характеристики Янувии:

  • абсорбция: показатель абсолютной биодоступности ситаглиптина составляет

  87%; совместный прием препарата с жирной пищей на его фармакокинетику не влияет;

 • распределение: после однократного приема препарата в дозе 100 мг средний объем распределения ситаглиптина в равновесном состоянии у здоровых испытуемых составлял

  198 л. Связывающаяся с белками плазмы фракция относительно низкая (

  38%);

 • метаболизм: до 79% ситаглиптина элиминируется почками в неизмененном виде, метаболизируется лишь незначительная часть вещества, поступившего в организм; после введения внутрь 14 С-меченного ситаглиптина

  16% радиоактивного препарата выводилось в виде метаболитов; в следовых количествах были обнаружены 6 метаболитов ситаглиптина, скорее всего не обладающие ДПП-4-ингибирующим эффектом;

 • выведение: после введения внутрь здоровым испытуемым 14 С-меченного ситаглиптина до 100% препарата выводилось в течение одной недели с момента приема следующим образом: через кишечник – 13%, почками – 87%. T1/2 при пероральном приеме в дозе 100 мг

  12,4 ч, почечный клиренс

  Показания к применению

  • монотерапия: пациентам, соблюдающим специальную диету и получающим физические нагрузки, назначают в качестве препарата, улучшающего контроль над гликемией при сахарном диабете 2-го типа;
  • комбинированная терапия: в сочетании с метформином либо агонистами PPARγ рецепторов (тиазолидиндионами) назначают пациентам с сахарным диабетом 2-го типа с целью улучшения контроля над гликемией, в случае неэффективности диеты и физической нагрузки в комбинации с монотерапией.

  Противопоказания

  • сахарный диабет 1-го типа;
  • диабетический кетоацидоз;
  • период беременности и кормления грудью (лактации);
  • детский и подростковый возраст до 18 лет;
  • гиперчувствительность к любому из компонентов лекарственного средства.

  Относительные противопоказания: Янувию следует принимать с осторожностью при почечной недостаточности. Пациентам с умеренной и тяжелой степенью почечной недостаточности и почечной патологией в терминальной стадии, требующей гемодиализа, необходима коррекция дозы ситаглиптина.

  Инструкция по применению Янувии: способ и дозировка

  Таблетки Янувия принимают внутрь, независимо от приема пищи.

  Рекомендуемое дозирование при монотерапии, а также в сочетании с метформином или агонистом PPARγ (тиазолидиндионами) – по 100 мг 1 раз в сутки.

  Если пациент забыл выпить очередную таблетку, ее следует принять как можно быстрее, сразу после того, как он вспомнит о пропуске приема, но не допуская приема двойной дозы.

  Побочные действия

  Янувия в качестве монотерапии и в комбинации с другими гипогликемическими лекарственными средствами в целом переносится хорошо. Общая частота встречаемости негативных побочных реакций, как и частота отмены ситаглиптина из-за нежелательных эффектов, по данным клинических исследований, были схожи с регистрируемыми вследствие приема плацебо.

  Побочные явления без выявленной связи с приемом ситаглиптина в суточной дозе 100 и 200 мг, но встречающиеся чаще, чем у пациентов, получавших плацебо (≥ 3% случаев): инфекция верхних дыхательных путей, назофарингит, головная боль, диарея, артралгия.

  Другие побочные реакции Янувии:

  • ЖКТ (желудочно-кишечный тракт): боль в животе, тошнота, рвота, диарея;
  • данные лабораторных исследований (не считаются клинически значимыми): небольшое увеличение мочевой кислоты (случаи развития подагры не регистрировались); незначительное снижение концентрации общей щелочной фосфатазы, частично связанное с малым уменьшением костной фракции щелочной фосфатазы; слабый рост содержания лейкоцитов, обусловленный увеличением количества нейтрофилов (явление отмечалось в большинстве исследований, но не во всех случаях);
  • сердечно-сосудистая система: клинически значимых изменений жизненно важных показателей и электрокардиограммы (ЭКГ), включая интервал QTc, не отмечалось.

  Передозировка

  Клинические исследования, проводившиеся с участием здоровых добровольцев, показали, что ситаглиптин в разовой дозе 800 мг переносится в целом хорошо. В единичном случае отмечалось минимальное клинически незначимое изменение интервала QTc. Прием суточных доз свыше 800 мг у людей не изучался.

  При передозировке рекомендуется проведение стандартных поддерживающих мероприятий: извлечение неабсорбированных остатков препарата из ЖКТ, постоянный контроль показателей жизнедеятельности, в т. ч. ЭКГ, а также назначение симптоматического лечения при необходимости.

  Диализируется препарат слабо (за 3–4 часовой сеанс гемодиализа, по данным клинических наблюдений, из организма выводится только 13,5% дозы). При доказанной клинической необходимости возможно назначение пролонгированного диализа. Данных об эффективности выведения ситаглиптина при перитонеальном диализе на сегодня нет.

  Особые указания

  По данным клинических исследований, вследствие приема Янувии в качестве препарата монотерапии или в составе комплексного лечения с метформином/пиоглитазоном гипогликемия развивалась у пациентов с частотой, сходной с таковой при использовании плацебо.

  Совместное использование лекарственного средства в комбинации с препаратами, способными вызывать гипогликемию, например, с инсулином или производными сульфонилмочевины, не изучалось.

  Влияние на способность к управлению автотранспортом и сложными механизмами

  Исследования по изучению влияния Янувии на быстроту психомоторных реакций и способность к концентрации внимания не проводились, тем не менее отрицательного влияния препарата на данные показатели не ожидается.

  Применение при беременности и лактации

  В связи с отсутствием данных контролируемых исследований о безопасности и эффективности применения препарата у беременных женщин Янувию, как и другие гипогликемические средства для приема внутрь, не рекомендуется применять во время беременности.

  Данные о выделении ситаглиптина при лактации отсутствуют, поэтому препарат не назначается в период грудного вскармливания.

  Применение в детском возрасте

  Согласно инструкции, Янувию не используют в педиатрической практике.

  При нарушениях функции почек

  Пациентам с почечной недостаточностью необходима коррекция дозы Янувии, для чего рекомендуется до начала курса провести оценку функции почек и далее периодически повторять ее в процессе терапии.

  Коррекция дозирования в зависимости от степени почечной недостаточности и клиренса креатинина (КК):

  • легкая степень почечной недостаточности, КК > 50 мл/мин (концентрация креатинина в сыворотке крови: у мужчин – менее 1,7 мг/дл; у женщин – менее 1,5 мг/дл): коррекция дозы не требуется;
  • умеренная степень почечной недостаточности, КК от 30 до 50 мл/мин (концентрация креатинина в сыворотке крови: у мужчин – 1,7–3 мг/дл; у женщин – 1,5–2,5 мг/дл): суточная доза – 50 мг за 1 прием;
  • тяжелая степень почечной недостаточности, КК < 30 мл/мин (концентрация креатинина в сыворотке крови: у мужчин – более 3 мг/дл; у женщин – более 2,5 мг/дл); терминальная стадия хронической почечной недостаточности с необходимостью проведения гемодиализа или перитонеального диализа: суточная доза – 25 мг за 1 прием; таблетки можно принимать независимо от расписания процедуры диализа.

  При нарушениях функции печени

  Пациентам с легкой и умеренной степенью нарушения функции печени коррекция дозы Янувии не требуется. При тяжелой степени печеночной недостаточности действие препарата не изучалось.

  Применение в пожилом возрасте

  Клинически значимого действия на фармакокинетику ситаглиптина возраст пациентов не оказывает, концентрация вещества у пожилых людей в возрасте 65–80 лет выше на

  19%, чем у молодых пациентов. Такие изменения не требуют коррекции режима дозирования Янувии.

  Лекарственное взаимодействие

  • метформин, росиглитазон, глибенкламид, симвастатин, варфарин, пероральные контрацептивы: клинически значимого эффекта на их фармакокинетику ситаглиптин не оказывает;
  • дигоксин: ситаглиптин увеличивает его AUC на 11%, а средний показатель Cmax – на 18%; такое увеличение не считается клинически значимым, изменения доз дигоксина и Янувии не требует;
  • циклоспорин – мощный ингибитор P-гликопротеина (при приеме внутрь в дозе 600 мг одновременно с пероральным приемом Янувии в разовой дозе 100 мг): отмечалось увеличение AUC и Cmax Янувии соответственно на 29% и 68%; такое увеличение не считается клинически значимым, изменения доз Янувии и циклоспорина, как и других ингибиторов P-гликопротеина (например, кетоконазола), не требует.

  При проведении популяционного фармакокинетического анализа с участием больных и здоровых добровольцев по использованию широкого спектра сопутствующих препаратов, приблизительно половина из которых элиминируется почками, не было выявлено каких-либо клинически значимых реакций этих средств на фармакокинетику ситаглиптина.

  Аналоги

  Аналогами Янувии являются: Галвус, Несина, Комбоглиза XR, Онглиза, Тражента и др.

  Сроки и условия хранения

  Хранить при температуре 30 °С. Беречь от детей.

  Срок годности – 2 года.

  Условия отпуска из аптек

  Отпускается по рецепту.

  Отзывы об Янувии

  Применяемая, как правило, при недавно диагностированном сахарном диабете Янувия, по отзывам, эффективна для лечения пациентов с инсулиннезависимым диабетом как в режиме монотерапии, так и при комплексном приеме.

  В отзывах о Янувии среди ее недостатков указывается в основном высокая стоимость препарата.

  Цена на Янувию в аптеках

  Ориентировочная цена на Янувию (таблетки в дозировке 100 мг, в упаковке 28 шт.) составляет 1450 руб.

  Образование: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, специальность "Лечебное дело".

  Информация о препарате является обобщенной, предоставляется в ознакомительных целях и не заменяет официальную инструкцию. Самолечение опасно для здоровья!

  Человеческие кости крепче бетона в четыре раза.

  В нашем кишечнике рождаются, живут и умирают миллионы бактерий. Их можно увидеть только при сильном увеличении, но, если бы они собрались вместе, то поместились бы в обычной кофейной чашке.

  Упав с осла, вы с большей вероятностью свернете себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение.

  Работа, которая человеку не по душе, гораздо вреднее для его психики, чем отсутствие работы вообще.

  Кровь человека «бегает» по сосудам под огромным давлением и при нарушении их целостности способна выстрелить на расстояние до 10 метров.

  Многие наркотики изначально продвигались на рынке, как лекарства. Героин, например, изначально был выведен на рынок как лекарство от детского кашля. А кокаин рекомендовался врачами в качестве анестезии и как средство повышающее выносливость.

  В стремлении вытащить больного, доктора часто перегибают палку. Так, например, некий Чарльз Йенсен в период с 1954 по 1994 гг. пережил более 900 операций по удалению новообразований.

  Общеизвестный препарат «Виагра» изначально разрабатывался для лечения артериальной гипертонии.

  Наши почки способны очистить за одну минуту три литра крови.

  На лекарства от аллергии только в США тратится более 500 млн долларов в год. Вы все еще верите в то, что способ окончательно победить аллергию будет найден?

  Для того чтобы сказать даже самые короткие и простые слова, мы задействуем 72 мышцы.

  Во время работы наш мозг затрачивает количество энергии, равное лампочке мощностью в 10 Ватт. Так что образ лампочки над головой в момент возникновения интересной мысли не так уж далек от истины.

  Если улыбаться всего два раза в день – можно понизить кровяное давление и снизить риск возникновения инфарктов и инсультов.

  Препарат от кашля «Терпинкод» является одним из лидеров продаж, совсем не из-за своих лечебных свойств.

  Согласно исследованиям, женщины, выпивающие несколько стаканов пива или вина в неделю, имеют повышенный риск заболеть раком груди.

  Вред повышенного уровня «плохого» холестерина для организма очевиден. Уже доказано, что такое состояние приводит к атеросклерозу и, следовательно, повышает риск.

  Источник: http://www.neboleem.net/januvija.php

  Xelevia 100 mg

 • ×